Runsten U1022, L1941:5263, Ärentuna 205:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1022, L1941:5263
Foto av Runsten U1022, L1941:5263
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Vígi(?) och Halfdan(?)/Eldjarn(?) och Eilífr (och) Hákon (och) Rúnfríðr lät resa stenen till minne av Illugi(?), deras far. Œpir ristade runorna.

Visa originaltolkning och runtext

[ui]kn[i · a]uk · althrn · uk ailifr · akhun · runfriþ · litu · rita · stain · if(t)iʀ ilhu[tfa k]aþur · sin ub(i)(ʀ) [· r…st…] (r)(u)(a)[a]

[ui]kn[i · a]uk · althrn · uk ailifr · akhun · runfriþ · litu · rita · stain · if(t)iʀ ilhu[tfa k]aþur · sin ub(i)(ʀ) [· r…st…] (r)(u)(a)[a]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs, 1,9 m h, 1,1 m br (Ö 36cg V 36cg S) och intill 0,5 m tj. Rektangulär genomskärning. Ristning på den mot S vända sidan i form av runslinga och däruti kors. Runornas höjd 0,09 m. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kant av flack moränhöjd (N-S). Gräns gräsmatta i grönområde/hagmark.

25 m Ö 35cg N om SÖ hörnet av skolbyggnad.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.962544
Longitud: 17.697618
Lämnings-ID: L1941:5263
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 205:1
Sveriges runinskrifter: U1022 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5263