Runsten U1021, L1944:9114, Bälinge 141:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1021, L1944:9114
Foto av Runsten U1021, L1944:9114
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Vígbjörn lät resa stenen … till minne av …

Visa originaltolkning och runtext

[uihbirn · l]it · r[a]i[sa s… … if--ʀ --k…]

[uihbirn · l]it · r[a]i[sa s… … if--ʀ --k…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten U 1021, 1,45 m hög, 1 m bred (NNÖ-SSV) och 0,3 m tjock. På VNV sidan ristningen.

Enligt Upplands runinskrifter lyder inskriften:"Vigbjörn lät resa stenen ... till minne av ..."

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Liten slänt åt NÖ mellan tomt och liten väg.
Vid Rosta kvarn, Bälinge sn.
Intill och Ö om vägbank samt V om gravfält.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.950325
Longitud: 17.611822
Lämnings-ID: L1944:9114
Riksantikvarieämbetets ID: Bälinge 141:1
Sveriges runinskrifter: U1021 (Upplands runinskrifter)
Plats: Nederbacka (Rosta bro)
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort U 1015, 1017-1020, 1022-1024.
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1944:9114