Runsten U1020, L1941:7952, Ärentuna 109:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1020, L1941:7952
Foto av Runsten U1020, L1941:7952
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Guðfastr lät resa upp stenen … Fastulfr … bron …

Visa originaltolkning och runtext

[ku](þ)fast[r] · li[t] · [raisa] · stin … · fastulfr ·· rui… …[st]i · bru · as[uh]k

[ku](þ)fast[r] · li[t] · [raisa] · stin … · fastulfr ·· rui… …[st]i · bru · as[uh]k

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit 1,55 m h, 1,45 m br (Ö 10cg S-V 10cg N) och 0,35tj. På den mot S och vägen vända sidan är den hårt vittrade ristningen. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Landsvägsren.

0,5 m N 10cg Ö om landsväg (Ö 10cg S-V 10cg N) och 17 m Ö 10cg Som en punkt där byväg lämnar landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.977187
Longitud: 17.653401
Lämnings-ID: L1941:7952
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 109:1
Sveriges runinskrifter: U1020 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:7952