Runsten U1018, L1941:5743, Ärentuna 1:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1018, L1941:5743
Foto av Runsten U1018, L1941:5743
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ágoti(?) och Svarthǫfði lät resa stenen till minne av sin fader Hjalmgeirr.

Visa originaltolkning och runtext

agotihi ' ok ' sarthuþ[ihi · litu · reta · ste]n ' yftiʀ ' faþu ' sn · hialmger

agotihi ' ok ' sarthuþ[ihi · litu · reta · ste]n ' yftiʀ ' faþu ' sn · hialmger

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gnejs-granit, 1,35 m h, 1 m br (NV-SÖ) och intill 0,73m tj. Avsmalnar något uppåt. Toppen är avslagen. Ristningen är påden mot SV vända sidan. Runhöjd 6 cm. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I låg, liten moränholme i åker.

2 m N om spetsen av åkerholme.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.952899
Longitud: 17.621258
Lämnings-ID: L1941:5743
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 1:1
Sveriges runinskrifter: U1018 (Upplands runinskrifter)
Plats: Kolje
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Samma som gjort U 1015, 1017, 1019-1024
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5743