Runsten U1017, L1941:5670, Ärentuna 12:2 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1017, L1941:5670
Foto av Runsten U1017, L1941:5670
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Fastulfr lät resa stenen till Holmfastrs minne; Rúnfríðr(?) lät också göra bron till minne av Ásleikr(?), hennes far … Ásleikrs?) …"

Visa originaltolkning och runtext

[fastulfr · lit · rita · stin · iftiʀ · hulf]ast [runiriþ lit · iftiʀ · osihik · faþur sin uk · bru · kra] al a(s)[li]ks --

[fastulfr · lit · rita · stin · iftiʀ · hulf]ast [runiriþ lit · iftiʀ · osihik · faþur sin uk · bru · kra] al a(s)[li]ks --

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, granit, 0,35 m h, 0,85 m br och 0,24 m tj. Runhöjd, 6,5 cm.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I gräsmatta.

6 m S om kyrkans SV hörn och 5 m V om vapenhusets SV hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.955407
Longitud: 17.605729
Lämnings-ID: L1941:5670
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 12:2
Sveriges runinskrifter: U1017 (Upplands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5670