Runsten U1013, L1941:5722, Ärentuna 12:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1013, L1941:5722
Foto av Runsten U1013, L1941:5722
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Andsvarr(?) reste dessa tre stenar …

Visa originaltolkning och runtext

[ansua…] (r)--[s](t)i : stai[na : þisa : þrea : … : …in : hia-- ot : a…]

[ansua…] (r)--[s](t)i : stai[na : þisa : þrea : … : …in : hia-- ot : a…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, sandsten, 0,41x0,31 m st och 4,5 cm tj. Runhöjd, 10 cm.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ärentuna socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I vapenhusets NV hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Förkommet, sannolikt stulet 2007.

Vill du se flera runstenar i Ärentuna socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.955458
Longitud: 17.605855
Lämnings-ID: L1941:5722
Riksantikvarieämbetets ID: Ärentuna 12:1
Sveriges runinskrifter: U1013 (Upplands runinskrifter)
Plats: Ärentuna kyrka
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material: Röd sandsten
Runristare: Vidbjörn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Förkommet, sannolikt stulet 2007.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Ärentuna
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:5722