Runsten U1012, L1942:737, Rasbokil 1:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1012, L1942:737
Foto av Runsten U1012, L1942:737
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Spraki och Þorbjǫrn och Óþveginn och Ginnlaug och Áfríðr(?), de lät resa (detta) till minne av Björn, deras fader."

Visa originaltolkning och runtext

sbraki ' uk þur'biurn ' uk uþuhin ' uk| |kinlauh ' uk (a)friþr ' þaun litu rita ' aftiʀ biurn faþ(u)- (s)in

sbraki ' uk þur'biurn ' uk uþuhin ' uk| |kinlauh ' uk (a)friþr ' þaun litu rita ' aftiʀ biurn faþ(u)- (s)in

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 2,03 m m h, 1,45 m br (Ö-V) och 0,35-0,6 m tj.Runhöjd 8-9 cm. Inskriptionsytan mot S. Stenen har spruckit sönder i tre delar (ca 0,5 m från marknivå) men sedan fastcementeratspå baksidan fastsatts med två järnkrampor. Runstenen står rest påS sidan av kyrkan i vinkel mellan vapenhuset och kyrkans V del. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbokil socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

1,5 m ÖSÖ om kyrkans SV hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rasbokil socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.992745
Longitud: 17.860237
Lämnings-ID: L1942:737
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbokil 1:1
Sveriges runinskrifter: U1012 (Upplands runinskrifter)
Plats: Rasbokils kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljus grovkornig granit
Runristare: Åsmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbokil
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:737