Runsten U1011, L1941:2454, Uppsala 1:8 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1011, L1941:2454
Foto av Runsten U1011, L1941:2454
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"§A Vígmundr lät hugga stenen till minne av sig själv, den skickligaste av män. Må Gud hjälpa Vígmundr kaptenens själ. §B Vígmundr och Áfríðr högg landmärket till minne av sig själva medan de levde."

Visa originaltolkning och runtext

§A uihmuntr ' lit ' agua · stain · at ' sig ' selfon ' slyiastr ' mono ' guþ ' ia[l]bi (s)ial ' uihmuntar · styrimons §B uihmuntr · auk ' afiriþ : eku merki ' at kuikuan · sik ·

§A uihmuntr ' lit ' agua · stain · at ' sig ' selfon ' slyiastr ' mono ' guþ ' ia[l]bi (s)ial ' uihmuntar · styrimons §B uihmuntr · auk ' afiriþ : eku merki ' at kuikuan · sik ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten av röd granit, 1,7 m h, 0,6 m br (NNÖ-SSV) och ca 0,5m tj. Närmast fyrkantig genomskärning. Runristningarna vetter del åt SV och del åt ÖSÖ. på NÖ sidan är ett kors inristat. Runhöjden 7 cm. 11 m N 10cg V om nr 1 och 1,5 m V om gång är nr: 2) Runsten av ljusgrå granit, 2,7 m h, 1 m br, (N-S) och 0,28 m tj. Ristningen vetter åt Ö. Runhöjd 7-10 cm. 10 m N 10cg V om nr 2 och 1,6 m V om gång är nr: 3) Runsten av ljusröd granit, 1,23 m h, 0,90m br (N-S) och 0,45 m tj. Ristningen vetter mot Ö. Runhöjd 6-8 cm. 9 m N 10cg V om nr 3 och 1,5 m V om gång är nr: 4) Runsten avgrå granit, 1,6 m h, 0,9 m br (N-S) och 0,35 m tj. Ristningen åtÖ. Runhöjden 6-7 cm. 7 m N 10cg V om nr 4 och 1,7 m V om gång ärnr: 5) Runsten av röd sandsten, 2 m h, 0,80 m br (N-S) och 0,20 mtj. Ristningen åt Ö. Runhöjden 7-8 cm. 16 m N 20cg V om nr 5 och4,5 m V om gång är nr: 6) Runsten av röd granit, 1,9 m h, 1,2 mbr (N-S) och 0,25 m tj. Ristningen åt Ö. Runhöjd 7 cm. ( Runstenen står 5 m S om Gustavianums N gavels förlängning). 13 m V 15cg Som nr 1 och 1,3 m N om trottoar är nr: 7) Runsten av granit, 1,5m h, 0,8 m br (Ö 10cg N-V 10cg S) och ca 0,3 m tj. Ristningen åtS. Runhöjd 6-7 cm. 19 m V 10cg S om nr 7 och 2 m NÖ om gånghörnaär nr: 8) Runsten, av rödaktig granit, 1,6 m h och 0,6 m br (NV-SÖ) och ca 0,5 m tj. Ristningen vetter dels åt SV och dele ÖSÖ. Runhöjden 6-7 cm. 29 m N 20cg V om nr 8 är nr: 9) Cementhäll med kopia av hällristning. Hällen är 1,32x0,8x0,14 och är försedd meden skeppsfigur.Ändring Dnr 174/67 Sammanlagt 9 runstenar på fornlnr 1 och 11 har lagats och springor har tätats. 13/4-67. B. Sn.Ändring Dnr 4314/76

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Uppsala socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Parkmark i stadscentrum.
I Universitetsparken, Uppsala.
9 m V om SV hörnet av Gustavianum. 1 m N om trottoar.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Var med på världsutställningen i Paris 1867, föll i havet vid hemfrakten, hittades dock vid muddring i Le Havres hamn i slutet av 1800-t.

Vill du se flera runstenar i Uppsala socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.857605
Longitud: 17.631012
Lämnings-ID: L1941:2454
Riksantikvarieämbetets ID: Uppsala 1:8
Sveriges runinskrifter: U1011 (Upplands runinskrifter)
Plats: Örby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljus finkornig granit
Runristare: Önjut
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Var med på världsutställningen i Paris 1867, föll i havet vid hemfrakten, hittades dock vid muddring i Le Havres hamn i slutet av 1800-t.
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Uppsala
Riksantikvarieämbetets information: » L1941:2454