Runsten U1009, L1942:1413, Rasbo 307:1 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1009, L1942:1413
Foto av Runsten U1009, L1942:1413
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Vreiðr/Veðr … lät resa denna sten till minne av Fastbjörn, deras far."

Visa originaltolkning och runtext

uaiþr …---- ' litu rita stin þino abtiʀ ' fastbiurn ' faþur si(n)

uaiþr …---- ' litu rita stin þino abtiʀ ' fastbiurn ' faþur si(n)

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,25 m h, 1,3 m br (N 40cg Ö-S 40cg V) och 0,4m tj. Runhöjd ca 8 cm. Ristning åt NV. Stenen står på stensockel,synlig endast åt textsidan. Stenen flyttad några meter mot S vidvägbredding efter år 1952. Två stensättningar borttagna och undersökta vid vägbredding efter år 1952. Belägna 17 m N 40cg Ö om runstenens tidigare placering. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägren, intill hagmarksimpediment mellan landsväg och åkermark.

1,7 m SV om elstolpe, 3 m SÖ om landsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rasbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.943979
Longitud: 17.823611
Lämnings-ID: L1942:1413
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 307:1
Sveriges runinskrifter: U1009 (Upplands runinskrifter)
Plats: Yrsta
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljus grovkornig granit
Runristare: Åsmund
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:1413