Runsten U1008, L1942:3982, Rasbo 39:3 i Uppsala, Uppsala
Foto av Runsten U1008, L1942:3982
Foto av Runsten U1008, L1942:3982
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"Gunni lät resa stenen till minne av Ginnlaug, hans hustru. Må Gud hjälpa hennes ande."

Visa originaltolkning och runtext

[kuni lit · rasa · stain · e]ftiʀ ki---uku · kunu [sino ·] (k)uþ h[ialbi ont en]or

[kuni lit · rasa · stain · e]ftiʀ ki---uku · kunu [sino ·] (k)uþ h[ialbi ont en]or

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, granit, 0,45 m h, 0,27 br (N-S) och 0,4 m tj. Med slinga och runtecken. Runhöjd 8 cm.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Rasbo socken i Uppsala kommun (Uppsala län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrka, vapenhus.
I vapenhuset i Rasbo kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Rasbo socken eller Uppsala kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.949601
Longitud: 17.879328
Lämnings-ID: L1942:3982
Riksantikvarieämbetets ID: Rasbo 39:3
Sveriges runinskrifter: U1008 (Upplands runinskrifter)
Plats: Västerberga
Placering: I byggnad eller under vatten
Föremål: Runsten
Material: Ljus gråröd granit
Runristare: Önjut
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Uppsala
Kommun: Uppsala
Socken: Rasbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1942:3982