Runsten Tyresöstenen, SöFv1971;207, L2015:9594, Tyresö 121:1 i Tyresö, Stockholm
Foto av Runsten Tyresöstenen, SöFv1971;207, L2015:9594
Foto av Runsten Tyresöstenen, SöFv1971;207, L2015:9594
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunnbjörn hade uppfostrat … kan hjälpa (hans) ande bättre än …

Visa originaltolkning och runtext

kunbiarn : lit : r-… … …(b)(i) : ant : btr · þan …

kunbiarn : lit : r-… … …(b)(i) : ant : btr · þan …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, 0,7 m h, 0,8 m br och 0,3 m tj. Stenen är hopfogad imitten och utgör undre delen. Sten upptäcktes vid plöjning 1969 iåker intill. Den uppmålade texten lyder enl Sven BF Jansson:"Gunnbjörn lät resa....hjälpe själen bättre än.... T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tyresö socken i Tyresö kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

N-sluttande moränmark. Hagmark

10 m SÖ om ledningsstolpe. 8 m S om åkerkant

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Påträffad i en åker 200 m VNV om Tyresö kyrka.

Vill du se flera runstenar i Tyresö socken eller Tyresö kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.237138
Longitud: 18.298558
Lämnings-ID: L2015:9594
Riksantikvarieämbetets ID: Tyresö 121:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1971;207 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Tyresö
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Påträffad i en åker 200 m VNV om Tyresö kyrka.
Eventuellt namn: Tyresöstenen
Län: Stockholm
Kommun: Tyresö
Socken: Tyresö
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:9594