Runsten Tingsflisan, Öl46, L1957:1383, Köping 42:1 i Borgholm, Kalmar
Foto av Runsten Tingsflisan, Öl46, L1957:1383
Foto av Runsten Tingsflisan, Öl46, L1957:1383
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Þórir och Þorsteinn och Þorfastr, dessa bröder reste stenen till minne av Gunnfúss, deras far. Må Gud hjälpa hans själ.

Visa originaltolkning och runtext

þuriʀ : auk : þurstain auk : þurfastr · þaiʀ : bryþr : raistu : stain : at : kunfus : faþur : sin : kuþ : hialbi siul : hans

þuriʀ : auk : þurstain auk : þurfastr · þaiʀ : bryþr : raistu : stain : at : kunfus : faþur : sin : kuþ : hialbi siul : hans

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, av grå kalksten starkt skifrig, 3 m hög, 2 m bred (NV-SÖ) och 0,32 m tjock. Runorna är mellan 11,5 och 16 cm höga. Stenen är placerad på en articifiell kulle, som uppkommit i samband med grustäkt i området. Enligt Ölands runinskrifter är inskriftsytan starkt skrovlig och runorna kraftigt inristade. Inskriften är tydlig i allt utom ordet faþur, där stenen är extra skrovlig och en djup spricka har försvårat inhuggningen. Hela inskriften lyder:"Torer och Torsten och Torfast, dessa bröder reste stenen efter sin fader Gunnfus. Gud hjälpe hans själ!" Uppmålad 1991.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Köping socken i Borgholms kommun (Kalmar län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

V-sluttande moränmark f d åker. Parkmark.

40 m SÖ om gatukorsning.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Köping socken eller Borgholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 56.876525
Longitud: 16.721394
Lämnings-ID: L1957:1383
Riksantikvarieämbetets ID: Köping 42:1
Sveriges runinskrifter: Öl46 (Ölands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn: Tingsflisan
Län: Kalmar
Kommun: Borgholm
Socken: Köping
Riksantikvarieämbetets information: » L1957:1383