Runsten SöFv1984;253, L1985:2600, Bettna 129:2 i Flen, Södermanland
Foto av Runsten SöFv1984;253, L1985:2600
Foto av Runsten SöFv1984;253, L1985:2600
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"...denna sten till minne av Ásvǫr, mor ..."

Visa originaltolkning

… …in : þina : at : osuar : mu(þ)… …

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, FV1984;253, granit, 1 m l, 0,8 m br och 0,2 m tj. Runhöjd 8-9 cm. Stenen ligger löst på marken. Runorna vetter uppåt. Fragmentet ligger intill en husgrund, enligt uppgift är det grunden efter en smedja. (Revideringsinventeringen 1985)

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bettna socken i Flens kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Krön av liten, låg och stenbunden moränförhöjning. Åkerholme.

19 m NV om hög (RAÄ-nr Bettna 129:1), och 5 m NÖ om brukningsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Funnet 1972.

Vill du se flera runstenar i Bettna socken eller Flen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.899931
Longitud: 16.653814
Lämnings-ID: L1985:2600
Riksantikvarieämbetets ID: Bettna 129:2
Sveriges runinskrifter: SöFv1984;253 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Åkra gård
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Funnet 1972.
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Flen
Socken: Bettna
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:2600