Runsten SöFv1969;298, L1984:4438, Kjula 58:1 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runsten SöFv1969;298, L1984:4438
Foto av Runsten SöFv1969;298, L1984:4438
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

"... detta till minne av Áskell, bror ..."

Visa originaltolkning och runtext

… : þensa : iftir : eskil : (b)(r)-(þ)… …

… : þensa : iftir : eskil : (b)(r)-(þ)… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, svart dionit, 1.05 m h (synlig), 0.95 m br (NÖ-SV) ochintill 0.28 m tj. Ristningsytan vetter åt SÖ. Delvisfragmentarisk runslinga med kors. Påträffad 1968 på 1 m:s dj,invid en gammal kyrkoportal. Tidigare använd som tröskelsten,därför mycket nedsliten inristning.Sägs vara omtalad av Peringskiöld 1686. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Kjula socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Intill och SÖ om kyrkogårdsmuren. 3 m SÖ om väg och 2.5 m NNÖ omport i muren.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Kjula socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.397109
Longitud: 16.67357
Lämnings-ID: L1984:4438
Riksantikvarieämbetets ID: Kjula 58:1
Sveriges runinskrifter: SöFv1969;298 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Kjula kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Kjula
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:4438