Runsten SöFv1948;289, L1984:5901, Ludgo 59:2 i Nyköping, Södermanland
Foto av Runsten SöFv1948;289, L1984:5901
Foto av Runsten SöFv1948;289, L1984:5901
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Astrid lät göra detta minnesmärke efter Anund och Ragnvald, sin son. De dog i Danmark. De var mäktiga i Röninge och raskast i Svitjod.

Visa originaltolkning och runtext

ostriþ : lit : -ira : ku(m)… …usi ⁓ at : anunt ⁓ auk : raknualt : sun : sin ⁓: urþu : ta…ʀ : - (t)an…-…(k)u : ua-u : rikiʀ : o rauniki : ak : snialastiʀ : i : suiþiuþu

ostriþ : lit : -ira : ku(m)… …usi ⁓ at : anunt ⁓ auk : raknualt : sun : sin ⁓: urþu : ta…ʀ : - (t)an…-…(k)u : ua-u : rikiʀ : o rauniki : ak : snialastiʀ : i : suiþiuþu

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,93 m h, intill 1,9 m br (NNÖ-SSV) och 0,4 m tj. Runhöjd 7-11 cm. Ristningen vetter åt ÖSÖ.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ludgo socken i Nyköpings kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flackt område vid bäck. Vägkant.

6,5 m SSV om runsten (RAÄ-nr Ludgo 59:1).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ludgo socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.926747
Longitud: 17.099383
Lämnings-ID: L1984:5901
Riksantikvarieämbetets ID: Ludgo 59:2
Sveriges runinskrifter: SöFv1948;289 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Nyköping
Socken: Ludgo
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:5901