Runsten SöATA7551/92, L1985:3096, Barva 151:1 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runsten SöATA7551/92, L1985:3096
Foto av Runsten SöATA7551/92, L1985:3096
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… hade denna sten rests till minne av Tosti(?) (hans) son …

Visa originaltolkning och runtext

…-- · lit · -aisa · stain · þinsa · iftiʀ · tu-ta · s-- …----…

…-- · lit · -aisa · stain · þinsa · iftiʀ · tu-ta · s-- …----…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ATA 7551/92, 3 fragment av en runsten (numera sammansatta).

" --- lät resa denna sten efter Torste (?) (sin) son---"

...-- * lit * -aisa * stain * þinsa * iftir * tu-ta * s-- ...----...
... lét [r]eisa stein þenna eptir To[s]ta(?) s[on] ...
... let [r]æisa stæin þennsa æftiR To[s]ta(?) s[un] ...

Framkom vid rivning av en stuga vid Örleds såg, Barva 101:1 (dnr 4700/92). Fragmenten har varit inmurade i skorstensstocken och blev efter rivningen liggande på tomten.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Barva socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Intill väg.

Ca 50 m NÖ om Barka kyrka.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Barva socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.372031
Longitud: 16.788701
Lämnings-ID: L1985:3096
Riksantikvarieämbetets ID: Barva 151:1
Sveriges runinskrifter: SöATA7551/92 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Barva
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:3096