Runsten Sö97, L1985:8918, Jäder 58:2 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runsten Sö97, L1985:8918
Foto av Runsten Sö97, L1985:8918
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Åsgöt reste denna sten efter …, sin fader, Arnes fosterbroder (-fader, -son).

Visa originaltolkning och runtext

§A asgautr : raisti : stin : þena : … …(r)(l) : faþur : sin §B × fostra : arna

§A asgautr : raisti : stin : þena : … …(r)(l) : faþur : sin §B × fostra : arna

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1.2 m V om nr 1 är: 2) Runsten, granit, 1.73 m h, 0.9 m br vid basen (Ö-V) och 0.12-0.53 m tj. Avsmalnad uppåt. . Ristningen vetter mot S med en runhöjd av 5-14 cm. Stenen är i två delar hopsatta med cement. V delen och toppen avslagen och saknas. På stenens N sida ett avlångt hål, 9x15 cm och 10 cm dj. Stenen är fastsatt i marken med cement.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jäder socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogården.
På kyrkogården
Nr 2) 3 m Ö om kyrkans gravkor.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Jäder socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.409594
Longitud: 16.691298
Lämnings-ID: L1985:8918
Riksantikvarieämbetets ID: Jäder 58:2
Sveriges runinskrifter: Sö97 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Jäders kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Jäder
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:8918