Runsten Sö96, L1985:8919, Jäder 58:1 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runsten Sö96, L1985:8919
Foto av Runsten Sö96, L1985:8919
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… denna sten efter Bägle, sin fader, Sävas make. Han var faren(?) …

Visa originaltolkning och runtext

… … -(t)ain : þansi : at : begli : faþur : sii :: buanta :: sifuʀ :: han : uaʀ : fa… …

… … -(t)ain : þansi : at : begli : faþur : sii :: buanta :: sifuʀ :: han : uaʀ : fa… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, blåaktig granit, 1,65 m h, 1,2 m br (Ö-V) och 0,16-0,22 m tj. Ristningen på S sidan och V kanten. Runhöjd, 8-16 cm, imålade. Genom avflagning är V delen av slingan på framsidan borta.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Jäder socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogården.

Nr 1) 3 m S om kyrkans långhus.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Jäder socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.409568
Longitud: 16.691347
Lämnings-ID: L1985:8919
Riksantikvarieämbetets ID: Jäder 58:1
Sveriges runinskrifter: Sö96 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Jäder
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:8919