Runsten Sö93, L1984:2691, Husby-Rekarne 80:1 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runsten Sö93, L1984:2691
Foto av Runsten Sö93, L1984:2691
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på datoröversatt svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visa originaltolkning

· naʀrʀiʀ : ʀlefauin : isʀnmik : a- ¶ -urþao : þyilʀ : auamnkti : ara : ¶ ʀliku ¶ itf

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 93, 1,6 m h, 0,45 m br (ÖSÖ-VNV) och 0,4 m tj. Närmast fyrsidig genomskärning och avsmalnande uppåt. Inskriften finns på SSVsidan. Runhöjd ca 0,1 m. Nonensskrift eller lönnrunor.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Rekarne socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ö änden av moränrygg (Ö-V). Hagmark.
Invid ett av byns uthus.
55 m N om väg och 35 m Ö om SÖ gaveln av torp.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Nonsens eller lönnrunor.

Vill du se flera runstenar i Husby-Rekarne socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.28288
Longitud: 16.45814
Lämnings-ID: L1984:2691
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Rekarne 80:1
Sveriges runinskrifter: Sö93 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Berga
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Nonsens eller lönnrunor.
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Husby-Rekarne
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:2691