Runsten Sö91, L2018:491i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runsten Sö91, L2018:491
Foto av Runsten Sö91, L2018:491
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ingulv och Visäte reste denna sten efter Bugge och Sigsten. Gud hjälpe deras själ.

Visa originaltolkning och runtext

: ikulfʀ : auk : uasati : raistu : stain : þansi : aftiʀ : buka : au- · sikstin : þuþ : hialbi : salu : þiʀ- :

: ikulfʀ : auk : uasati : raistu : stain : þansi : aftiʀ : buka : au- · sikstin : þuþ : hialbi : salu : þiʀ- :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ca 4,2 m lång, 0,5-1,1 m bred samt intill 0,48 m tjock. Stenen är betydligt smalare på vissa ställen. Roten är ca 0,8 m lång. Runstenen påträffades vid byggnation av cykelvägen mellan Skiftinge och Sundbyholm. Runstenen är känd på 1600-talet, men har sedan dess varit försvunnen.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägren vid äldre väg. Örter och gräs.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.401018
Longitud: 16.560772
Lämnings-ID: L2018:491
Riksantikvarieämbetets ID:
Sveriges runinskrifter: Sö91 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ringa åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L2018:491