Runsten Sö89, L1985:9726, Hammarby 6:1 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runsten Sö89, L1985:9726
Foto av Runsten Sö89, L1985:9726
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och(?) …

Visa originaltolkning och runtext

… …(u)k y… …o…

… …(u)k y… …o…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, sedimenterad bergart, 2 m h, 0.7-1 m br (Ö-V) och 0.12 mtj. Stenen är tidigare avslagen och hopfogad tvärs över påmitten. Inristningen är mycket nedsliten och svårtydd. Stenen ärfästad vid sakristiväggen med järnkrampor och står på ett 0.1 mh betongfundament. Sv. runinskrifter, Sö 89.Runstenen framtogs vid kyrkans restaurering 1954. Dessförinnanvar den delvis dold i sakristian. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Hammarby socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Fäst mot mitten av N sakristian, med järnkrampor.
Nu rest utanför sakristians nordmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Ristningen nött och svårläst. Utifrån Hermelins teckning kan läsas ...i · ...kie...(a)...

Vill du se flera runstenar i Hammarby socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.405977
Longitud: 16.59476
Lämnings-ID: L1985:9726
Riksantikvarieämbetets ID: Hammarby 6:1
Sveriges runinskrifter: Sö89 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Hammarby kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Kalksten
Runristare: Näsbjörn
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Ristningen nött och svårläst. Utifrån Hermelins teckning kan läsas ...i · ...kie...(a)...
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Hammarby
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:9726