Runsten Sö82, L1983:4707, Tumbo 44:2 i Eskilstuna, Södermanland
Foto av Runsten Sö82, L1983:4707
Foto av Runsten Sö82, L1983:4707
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Visten(?) … efter Frösten, sin broder, död i Grekland. Tule/Tul högg …

Visa originaltolkning

[++] ui[--]n [× (r)a-](i)ʀ × (i)þrn × ʀftʀh ×× fraitʀn × (b)uuþur × isʀn × þuþʀ × kʀkum × [þu](l)[ʀ] × [i](u)k [× uln ×]

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, ljusröd granit, 1,3 m h, 1,25 m br (Ö-V) och ca 0,25 m tj. Runhöjd, 10-12 cm. Ristningen vetter närmast åt N. På stenens nedre del är inskriften mycket nednött. Skyltad och målad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Tumbo socken i Eskilstuna kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.
Rest vid södra bogårdsmuren.
13 m närmast V om Tumbo 44:1 och 1 m närmast N om bogårdsmur.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Inskriften till stor del utplånad.

Vill du se flera runstenar i Tumbo socken eller Eskilstuna kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.425708
Longitud: 16.338793
Lämnings-ID: L1983:4707
Riksantikvarieämbetets ID: Tumbo 44:2
Sveriges runinskrifter: Sö82 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Tumbo kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Ljusröd granit
Runristare: þuliR
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Inskriften till stor del utplånad.
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Eskilstuna
Socken: Tumbo
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:4707