Runsten Sö73, L1983:7183, Västra Vingåker 15:2 i Vingåker, Södermanland
Foto av Runsten Sö73, L1983:7183
Foto av Runsten Sö73, L1983:7183
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Torgunn reste denna sten efter Sigrid(?).

Visa originaltolkning

: þurkunr : raisti : stain : þansi : abtiʀ : siriþ(i)ʀ ×

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1)Skeppsformig stensättning med runsten, 12,2x4 m (N-S) och0.2-0.3 m h. Övertorvad. Kantkedja, 0.1-0.2 m h, av 0.15-0.75 ml stenar, varav några kantställda i S-spetsen. Stävsten i S, 1.6m h, 0.7 m br (N-S) och 0.3-0.4 m tj. Nära mitten en runsten,2.45 m h, 0.85 m br (NNÖ-SSV) och 0.45 m tj. På VNV sidanruninskriften. Rundhöjd intill 0.1 m. Ifylld med röd färg.Skeppssättningen är beväxt i N delen med en ungtall.5 m SV om nr 1:2) Grop, oval, 4x2 m (NNV-SSÖ) och 0.6 m dj.Nr 2 är nu borttagen, i samband med markarbeten vid i anläggandetav badplats. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Västra Vingåker socken i Vingåkers kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svag SSV-sluttning av sand. och grushöjd. Skogsmark (tallskog i Noch lövträd i S), nu badplats och grönområde.

Ca 40 m NÖ om strandkant.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Västra Vingåker socken eller Vingåker kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.981091
Longitud: 15.887261
Lämnings-ID: L1983:7183
Riksantikvarieämbetets ID: Västra Vingåker 15:2
Sveriges runinskrifter: Sö73 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Vingåker
Socken: Västra Vingåker
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:7183