Runsten Sö61, L1984:1411, Husby-Oppunda 73:1 i Nyköping, Södermanland
Foto av Runsten Sö61, L1984:1411
Foto av Runsten Sö61, L1984:1411
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Torsten lät resa denna sten, präktigt(?) står den efter Torbjörn, Salve och Smed efter sin broder.

Visa originaltolkning och runtext

þorstain : lit · þina : rita : stain : e(f)ila : stetr : eftiʀ : þorbiarn : salui · auk : simiþr : at · sen boroþur

þorstain : lit · þina : rita : stain : e(f)ila : stetr : eftiʀ : þorbiarn : salui · auk : simiþr : at · sen boroþur

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,3 m h, 0,7 m br (NNÖ-SSV) och 0,3 m tj. Runhöjd 8-10 cm. Ristningen vetter mot ÖSÖ.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Oppunda socken i Nyköpings kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Dikeskant, något S-sluttande moränmark. Skogsmark, blandskog.

4 m V om brukningsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Oppunda socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.878309
Longitud: 16.821576
Lämnings-ID: L1984:1411
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Oppunda 73:1
Sveriges runinskrifter: Sö61 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Nyköping
Socken: Husby-Oppunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:1411