Runsten Sö60, L1984:507, Husby-Oppunda 28:1 i Nyköping, Södermanland
Foto av Runsten Sö60, L1984:507
Foto av Runsten Sö60, L1984:507
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Öda och Inga och Ärendis, den tredje, moder och döttrar ha id om att göra, sten resa efter Sven, sin fader, och efter Gudfast, sin broder. Han var son Ödas son.

Visa originaltolkning

auþa : auk : ika · auk · erintis · þriþi · hafa · muþk-… -þ um · karua · stain ra--… itiʀ · suain · faþur : sin · auk · at kuþfast · bruþr · sin · han uaʀ : sun : auþuʀ

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,9 m h, 1,1 m br (N-S) och intill 0,4 m tj. Runhöjd 7-8 cm. Ristningen vetter mot V. Stenen är flyttad till platsen och har tidigare stått N om Ramsta gård.

Ristningen tolkas: "Öda och Inga och Ärendis, den tredje hava gjort sten efter Sven, sin fader och efter Gudfast, sin broder. Han var son till Öda."

Omedelbart intill och V om runsten ligger en flat sten, 1 m l och 0,45 br.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Husby-Oppunda socken i Nyköpings kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Park, tomtmark.

15 m ÖSÖ om SÖ knuten av herrgårdsbyggnad.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Husby-Oppunda socken eller Nyköping kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.909849
Longitud: 16.814126
Lämnings-ID: L1984:507
Riksantikvarieämbetets ID: Husby-Oppunda 28:1
Sveriges runinskrifter: Sö60 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Nyköping
Socken: Husby-Oppunda
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:507