Runsten Sö58, L1985:7786, Floda 51:1 i Katrineholm, Södermanland
Foto av Runsten Sö58, L1985:7786
Foto av Runsten Sö58, L1985:7786
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Livsten [och] Fröbjörn och … Svarthövdes söner efter sin fader.

Visa originaltolkning

lifstain · … fraubiarn · au… … …uniʀ : suarthaufþa : eftiʀ : sin faþ…

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 0.9 m h 1.05 m br (Ö-V) och 0.25 m tj.Ristningen vetter åt S. Runorna är 6-7 cm h. Övre delen avstenen saknas. Den bevarade delen är sammanfogad av 3 stycken.Stenen påträffades vid stenröjning i åker tillhörande Stavs bytro år 1874. Den låg då med text - sidan nedåt. Stenen sprängdesi tre delar, och först därefter upptäcktes runorna. Fragmentenlåg därefter i kanten av ett grustag till år 1934 då desammanfogades och flyttades till kyrkan. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Floda socken i Katrineholms kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:



0.5 m SSÖ om Floda kyrkas SÖ hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Floda socken eller Katrineholm kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.06695
Longitud: 16.36216
Lämnings-ID: L1985:7786
Riksantikvarieämbetets ID: Floda 51:1
Sveriges runinskrifter: Sö58 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Katrineholm
Socken: Floda
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:7786