Runsten Sö52, L1985:2279, Bettna 70:1 i Flen, Södermanland
Foto av Runsten Sö52, L1985:2279
Foto av Runsten Sö52, L1985:2279
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Fröger reste denna sten efter Olov, sin fader. Han ägde Gerun.

Visa originaltolkning

faraukiʀ : rais(t)[i : stain : þina]si : [a]t : ulaif : faþur sin han : at : kaiʀ[uni]

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråaktig granit, 0,9 m h, 0,45-0,7 m br (Ö-V) och 0,3 m tj. Runhöjd 9-10 cm. Ristningen vetter mot S. Imålad.

Texten tolkas: "Fröger reste denna sten efter Olev, sin fader. Han ägde Gerum."

N och V om stenen är ett postament anslutande till vägbank i Soch Ö, ca 2x0,9 m (Ö-V) och intill 0,8 m h. Av 0,3-0,6 m st stenar, i slarvig kallmur i två skickt. Sannolikt upplagt i sen tid.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Bettna socken i Flens kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant.

1,5 m N om vägkant, vid en punkt 2 m V om infartsväg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Bettna socken eller Flen kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.904686
Longitud: 16.722637
Lämnings-ID: L1985:2279
Riksantikvarieämbetets ID: Bettna 70:1
Sveriges runinskrifter: Sö52 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Märings spång
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Flen
Socken: Bettna
Riksantikvarieämbetets information: » L1985:2279