Runsten Sö381, L2015:2543, Salem 91:1 i Salem, Stockholm
Foto av Runsten Sö381, L2015:2543
Foto av Runsten Sö381, L2015:2543
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… efter Igul, [sin] fader …

Visa originaltolkning och runtext

… …(t) : igul : faþu… …

… …(t) : igul : faþu… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten avslagen, röd sandsten. ca 0,9x1 m st och ca 0,1-0,2 mtjock. Stöttat av några stenar 0,3 m st. Inristad runslinga enlskiss. (Rutorna felaktigt återgivna). Bör flyttas till annanplats. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Salem socken i Salems kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

SSV sluttning av stenig moränbunden bergshöjd. Skogsmark (gammalhagmark)

4 m N 30cg Ö om landsväg (NV-SÖ)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Salem socken eller Salem kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.243822
Longitud: 17.678533
Lämnings-ID: L2015:2543
Riksantikvarieämbetets ID: Salem 91:1
Sveriges runinskrifter: Sö381 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Ladvik
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Salem
Socken: Salem
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:2543