Runsten Sö377, L1983:8790, Överselö 148:5 i Strängnäs, Södermanland
Foto av Runsten Sö377, L1983:8790
Foto av Runsten Sö377, L1983:8790
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… resa sten … efter son …

Visa originaltolkning

… …isa · sti- … -t · su… …

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 377, av granit, 1,25 m h, 1,75 m br (N-S) och 0,2-0,4 m tj. Runhöjd 7 cm. Ett kors finns inristat. Stilgruppering: Pr3?.

... reste sten ... efter son ...

... ...isa * sti- ... -t * su... ...
... [re]isa stei[n] ... [a]t so[n] ...
... [ræ]isa stæi[n] ... [a]t su[n] ...

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överselö socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

Uppställd vid V kyrkoväggen och 1,2 m N om Överselö 148:4.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Överselö socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.41908
Longitud: 17.130863
Lämnings-ID: L1983:8790
Riksantikvarieämbetets ID: Överselö 148:5
Sveriges runinskrifter: Sö377 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Överselö kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare: Tidkume
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Strängnäs
Socken: Överselö
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:8790