Runsten Sö353, L2014:9839, Överjärna 89:1 i Södertälje, Stockholm
Foto av Runsten Sö353, L2014:9839
Foto av Runsten Sö353, L2014:9839
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sven …Tägn och Slagve och …

Visa originaltolkning och runtext

[sua]… … …kn · auk · slaguis · a… … [uf]… … sint ·

[sua]… … …kn · auk · slaguis · a… … [uf]… … sint ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Topp av runsten, granit, 0,7 m h, 0,5 m br (ÖNÖ-VSV) och 0,2 m tj.Runstenens höjd 8-9 cm. Ristningen vetter mot SSÖ. Runstenen ärlöst uppställd på sin nuvarande bas. Var runstenen ursprungligenstått kände man ej till på gården. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överjärna socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomt

20 m V 10cg N om S hörn av mangårdsbyggnad och 1 m Ö 30cg N omgrusgång

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Överjärna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.090103
Longitud: 17.548991
Lämnings-ID: L2014:9839
Riksantikvarieämbetets ID: Överjärna 89:1
Sveriges runinskrifter: Sö353 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Södertälje
Socken: Överjärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:9839