Runsten Sö351, L2013:2046, Överjärna 82:1 i Södertälje, Stockholm
Foto av Runsten Sö351, L2013:2046
Foto av Runsten Sö351, L2013:2046
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… reste denna sten efter Viger, sin fader. Vender dräpte honom.

Visa originaltolkning och runtext

…[u] + raisti + stain + þansi + at + uikaiʀ + faþur + sin + uinr …abu + h-n ×

…[u] + raisti + stain + þansi + at + uikaiʀ + faþur + sin + uinr …abu + h-n ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, granit, 1,22 m h, 0,95 m br (Ö-V) 0,23 m tj upptill.Runornas höjd 9 cm. Runstenen ingår i yttersidan av S sidan avkyrkogårdsringmuren. Ristningen vetter mot S. Uppmålat. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Överjärna socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

I ringmuren kring kyrkan

I S ringmurens S sida, 3 m Ö ingången(Ungef skala 1:100)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Överjärna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.087289
Longitud: 17.565935
Lämnings-ID: L2013:2046
Riksantikvarieämbetets ID: Överjärna 82:1
Sveriges runinskrifter: Sö351 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Södertälje
Socken: Överjärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2013:2046