Runsten Sö348, L2014:6248, Ytterjärna 144:1 i Södertälje, Stockholm
Foto av Runsten Sö348, L2014:6248
Foto av Runsten Sö348, L2014:6248
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Tägn … sin … Han blev dräpt …

Visa originaltolkning och runtext

[þaik]… … … sin han uarþ t[rib…] …

[þaik]… … … sin han uarþ t[rib…] …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten av grå granit, ca 1 m hög 0,85 m bred (V 10cg N-Ö 10cg S)0,20-0,25 m tjock. Ristningen vetter mot S 10cg V. Runhöjd ca0,11 cm. Stenen avslagen upptill. Se skiss boken. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterjärna socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Svagt Ö-sluttande moränmark, tomtmark

3 m Ö om väg (N-S)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ytterjärna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.058884
Longitud: 17.590971
Lämnings-ID: L2014:6248
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterjärna 144:1
Sveriges runinskrifter: Sö348 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Södertälje
Socken: Ytterjärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:6248