Runsten Sö345, L2014:6568, Ytterjärna 132:1 i Södertälje, Stockholm
Foto av Runsten Sö345, L2014:6568
Foto av Runsten Sö345, L2014:6568
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… denna sten efter Ger-… Han är ändad ute i Grekland.

Visa originaltolkning och runtext

… …in × þinsa × at × kai(ʀ)… … …-n · eʀ · e[n-a]þr × ut - × kr…

… …in × þinsa × at × kai(ʀ)… … …-n · eʀ · e[n-a]þr × ut - × kr…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, 1,6 m h, 0,9-1,2 m br (N-S) och 0,2 m tj. Runhöjd 9-10cm. Ristningen vetter mot V. Avslagen på mitten och nu hopfogad.Se skiss boken. 5 m S 40cg V om nr 1 är: 2) Runstensfragment,0,45x0,4 m och 0,2 m tj. Runhöjd 10 cm. Fragmentet är löstliggande vid kyrktornets fot. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Ytterjärna socken i Södertälje kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård

4 m N 40cg Ö om NV hörn av kyrktorn

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Ytterjärna socken eller Södertälje kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.075859
Longitud: 17.61748
Lämnings-ID: L2014:6568
Riksantikvarieämbetets ID: Ytterjärna 132:1
Sveriges runinskrifter: Sö345 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Södertälje
Socken: Ytterjärna
Riksantikvarieämbetets information: » L2014:6568