Runsten Sö335, L1983:7518, Åker 137:1 i Strängnäs, Södermanland
Foto av Runsten Sö335, L1983:7518
Foto av Runsten Sö335, L1983:7518
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Ulv(?) reste denna sten efter sin broder Osniken, som omkom österut med Ingvar, (han var) Holmstens skeppskamrat.

Visa originaltolkning och runtext

uulf^ui : raisti : stain þana| |at bruþur sin : u:snikin saʀ furs : a:ust:arla : maþ : i:ikn:u:ari : ksibari hulmstains

uulf^ui : raisti : stain þana| |at bruþur sin : u:snikin saʀ furs : a:ust:arla : maþ : i:ikn:u:ari : ksibari hulmstains

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 335, rödsvart granit, 1,5 m h, 1,9 m brvid basen (N-S) och 0,1-0,15 m tj. Runhöjd ca 8 cm. Ristningen vetter mot V. Två sprickor i stenen.

u ulf=ui : raisti : stain þana| |at bruþur sin : u:snikin saR furs : a:ust:arla : maþ : i:ikn:u:ari : ksibari hulmstains
... Ulfr(?) reisti stein þenna at bróður sinn Ósníkin, sá fórst austarla með Ingvari, skipari Holmsteins.
... UlfR(?) ræisti stæin þenna at broður sinn Osnikin, saR fors austarla með Ingvari, skipari Holmstæins.

Ulv(?) reste denna sten efter sin broder Osniken, som omkom österut med Ingvar, (han var) Holmstens skeppskamrat.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åker socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:I vapenhuset, Ärja kyrkoruin, Åker 136:1.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Åker socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.273836
Longitud: 17.131718
Lämnings-ID: L1983:7518
Riksantikvarieämbetets ID: Åker 137:1
Sveriges runinskrifter: Sö335 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Ärja ödekyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Strängnäs
Socken: Åker
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:7518