Runsten Sö333, L1983:7517, Åker 137:2 i Strängnäs, Södermanland
Foto av Runsten Sö333, L1983:7517
Foto av Runsten Sö333, L1983:7517
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Amunde(?) reste denna sten efter sin son Runulv/Unnulv och (efter) Ring(?), sin broder. (Han) blev dräpt ute i Kalmarsund, (då de) for från Skåne. Eskil/Äsger ristade dessa runor.

Visa originaltolkning och runtext

: amuit · rsti · sina · þina · yti · suna · sina · rnulfu/unulfu · aku · hrenki bruþur · sena · uarþi · uti · terebina · i · kalmarna · sutuma · furu · afu · skani ×× eski · rsti · runa · þasi ×

: amuit · rsti · sina · þina · yti · suna · sina · rnulfu/unulfu · aku · hrenki bruþur · sena · uarþi · uti · terebina · i · kalmarna · sutuma · furu · afu · skani ×× eski · rsti · runa · þasi ×

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 333, rödsvart granit, 1,5 m h, 0,7 m br vid basen, avsmalnande uppåt och 0,4 m tj. Runhöjd 7-8 cm.

: amuit * rsti * sina * þina * yti * suna * sina * rnulfu/unulfu * aku * hrenki bruþur * sena * uarþi * uti * terebina * i * kalmarna * sutuma * furu * afu * skani ×× eski * rsti * runa * þasi ×
Ámundi(?) reisti stein þenna at(?) son sinn Rúnulf/Unnulf ok Hring(?), bróður sinn. Varð úti drepinn í Kalmarna sundum, fóru af Skáney. Áskell risti rúnar þessar.
Amundi(?) ræisti stæin þenna at(?) sun sinn Runulf/Unnulf ok Hring(?), broður sinn. Varð uti drepinn i Kalmarna sundum, foru af Skanøy. Æskell risti runaR þaRsi.

Amunde reste denna sten efter sin son Runulv och (efter) Ring, sin broder. (Han) blev dräpt ute i Kalmarsund, (då de) foro till Skåne. Eskils ristade dessa runor.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Åker socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Ödekyrkogård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Åker socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.273764
Longitud: 17.131999
Lämnings-ID: L1983:7517
Riksantikvarieämbetets ID: Åker 137:2
Sveriges runinskrifter: Sö333 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Strängnäs
Socken: Åker
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:7517