Runsten Sö325, L1984:2297, Härad 56:1 i Strängnäs, Södermanland
Foto av Runsten Sö325, L1984:2297
Foto av Runsten Sö325, L1984:2297
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Köpe reste stenen efter Svene, sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

: kaubi · resti : stin : eftiʀ :· su(i)ni : faþur : sin :

: kaubi · resti : stin : eftiʀ :· su(i)ni : faþur : sin :

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 325, rödaktig granit, 1,4 m h, 1,05 m br (VNV-ÖSÖ) och 0,15-0,2 m tj. Ristningen vetter mot SSV. Runhöjden 5-9 cm. Ristningen delvis utplånad, då den i äldre tid legat i golvet i kyrkans vapenhus. Utflyttad till kyrkogården år 1869. Ifylld.

"Köpe reste stenen efter Svene, sin fader"

: kaubi * resti : stin : eftiR :* su(i)ni : faþur : sin :
Kaupi reisti stein eptir Sveini, fôður sinn.
Kaupi ræisti stæin æftiR Svæini, faður sinn.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Härad socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Kyrkogård.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Härad socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.359988
Longitud: 16.909215
Lämnings-ID: L1984:2297
Riksantikvarieämbetets ID: Härad 56:1
Sveriges runinskrifter: Sö325 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Strängnäs
Socken: Härad
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:2297