Runsten Sö31, L1984:8486, Trosa-Vagnhärad 261:1 i Trosa, Södermanland
Foto av Runsten Sö31, L1984:8486
Foto av Runsten Sö31, L1984:8486
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Roald och Olev reste denna sten efter Tore, sin gode fader, Aldrivs make.

Visa originaltolkning

[hrualtr : auk : ulef] raistu [: stai]… …a : at : þuri [: faþur kuþan : bunta : altr]ifaʀ [:]

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, granit, 0,52 m l, 0,44 m br och ca 0,15 m tj. Fragmentet har tillsammans med 262:1 hämtats från en nedriven ladugårdsgrund i Nora.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Trosa stad socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Stenmur. Tomtmark (trädgård).
Ett fragment vid Nora, ett vid Björksta och ett i SHM (19224).
6 m SV om boningshus, SV gaveln, vid en punkt 1 m NNV om hörn av stenmur (NNV-NÖ).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Två fragment påträffade 1959.

Vill du se flera runstenar i Trosa stad socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.902032
Longitud: 17.555144
Lämnings-ID: L1984:8486
Riksantikvarieämbetets ID: Trosa-Vagnhärad 261:1
Sveriges runinskrifter: Sö31 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Nora
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Rödaktig granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar: Två fragment påträffade 1959.
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Trosa
Socken: Trosa stad
Riksantikvarieämbetets information: » L1984:8486