Runsten Sö299, L2016:197, Huddinge 14:1 i Huddinge, Stockholm
Foto av Runsten Sö299, L2016:197
Foto av Runsten Sö299, L2016:197
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Anund och Torfast … sin moder. De gjorde bro.

Visa originaltolkning och runtext

onunr : uk þurfa… … … …-r sino : þaiʀ kirþu bru

onunr : uk þurfa… … … …-r sino : þaiʀ kirþu bru

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runstensfragment, av röd sandsten, 0,7 m br och 1,65 m l. Runslingans bredd är 8 cm.

Idag är runstensfragmentet väl inmurat i den vitputsade muren. Endast en 0,5-1x0,7 m st bit är synlig. Sprickor i stenen tyder på att den varit sönderslagen i 5-6 delar. Slingor och text imålad med röd färg.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Huddinge socken i Huddinge kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Kyrka. Inmurad i S långhusväggens yttersida, 1,4 m ovan marken.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Huddinge socken eller Huddinge kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.239965
Longitud: 17.985229
Lämnings-ID: L2016:197
Riksantikvarieämbetets ID: Huddinge 14:1
Sveriges runinskrifter: Sö299 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Möjlig fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Huddinge
Socken: Huddinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2016:197