Runsten Sö297, L2017:3641, Grödinge 191:1 i Botkyrka, Stockholm
Foto av Runsten Sö297, L2017:3641
Foto av Runsten Sö297, L2017:3641
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Amoda och Moda lät lägga denna sten efter Sigrev/Särev, sin make och Sigstens och Holmstens broder.

Visa originaltolkning och runtext

+ omuþa + auk + muþa + litu : lakia + stain + þino + at ·+ sirif + bunta + sin + auk + bruþur + sikstains + auk hulmstains ·

+ omuþa + auk + muþa + litu : lakia + stain + þino + at ·+ sirif + bunta + sin + auk + bruþur + sikstains + auk hulmstains ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten 1,55 m hög, 1,48 m bred nedtill, 1 m bred upptill och 0,25m tjock. Runslingans höjd varierar mellan 0,08 m och 0,12 m.Intill runstenen, som är imålad, är en skylt uppsatt. Enl excerptskall stenen ha påträffats vid Iselsta brink som är namnet på denbacke där gravfältet nr 394 är beläget. Bild av runstenen seboken! Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grödinge socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Tomtmark
Vid Grödinge bygdegård.
18 m S 30cg V knuten på bygdegård, 14 m ÖNÖ om väg

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Stenen har ingen fot och har tydligen endast legat.

Vill du se flera runstenar i Grödinge socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.133142
Longitud: 17.833365
Lämnings-ID: L2017:3641
Riksantikvarieämbetets ID: Grödinge 191:1
Sveriges runinskrifter: Sö297 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Uppinge
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare: Halvdan
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar: Stenen har ingen fot och har tydligen endast legat.
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Botkyrka
Socken: Grödinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:3641