Runsten Sö291, L2017:7836, Grödinge 60:1 i Botkyrka, Stockholm
Foto av Runsten Sö291, L2017:7836
Foto av Runsten Sö291, L2017:7836
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Farulv(?)/Torulv(?) och Ulv och Sigsten och Gunnar(?) de reste denna sten efter Roald(?), sin fader.

Visa originaltolkning och runtext

-a(r)-lfr/(þ)(o)(r)-lfr auk · ulfr : auk : sikstin : auk …ar : þair : ristu : sain : þinsa : iftir : ualt faþur sin

-a(r)-lfr/(þ)(o)(r)-lfr auk · ulfr : auk : sikstin : auk …ar : þair : ristu : sain : þinsa : iftir : ualt faþur sin

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1) Runsten, gråsten, 1,35 m hög 0,86-0,89 m br. Runskriftens höjd6-7 cm. "Farulv och Ulv och Sigsten och Gunnar, de reste dennasten efter Roald, sin fader". enl översättning på anslag vidstenen. Undertecknad Landsantikvarin i Stockholms län. 2) IGrödinge kyrkas vapenhus. 2 lösa fragment tillhörande sammarunsten, gråsten. De sammanfogade bitarnas mått: 0,57 m hög, 0,64m bred och ca 0,16 m tjock. Runhöjd 11 cm. Nr 2. Text: "Öjvindoch Gördar och Ingjald och Tidkume och Sigrev, de reste dennasten efter Tole". Stenens ursprung är okänd. Den restes på sinnuvarande plats 1884, efter att ha legat som trappsteg i trappantill vapenhuset. Stenen stod ursprungligen i Eldtomta. Troligentidigare kommen från gravområdet vid ? Österby, raä nr 194.(Uppgifter från boken "Grödinge" av O. Arhenius, Eskilstuna 1945,sid 75. Gammalt inv. nr 39 s 43 Westin 1944. Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Grödinge socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Moränhöjd. Tomtmark (kyrkogård)

1) 10 m SSÖ om Grödinge kyrkas vapenhus. I kyrkogårdsmuren(ÖNÖ-VSV)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Grödinge socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.143308
Longitud: 17.786667
Lämnings-ID: L2017:7836
Riksantikvarieämbetets ID: Grödinge 60:1
Sveriges runinskrifter: Sö291 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Grödinge kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Botkyrka
Socken: Grödinge
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:7836