Runsten Sö289, L2017:2699, Botkyrka 158:1 i Botkyrka, Stockholm
Foto av Runsten Sö289, L2017:2699
Foto av Runsten Sö289, L2017:2699
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn och Holm-… reste denna sten efter Kättilbjörn(?), sin fader. Gud hjälpe själen.

Visa originaltolkning och runtext

biurn · auk · hu… (r)i^s(þ)(u) s(t)(n) þ--a i(f)tiʀ kil(b)--… …ur · -in kuþ h--l… …u

biurn · auk · hu… (r)i^s(þ)(u) s(t)(n) þ--a i(f)tiʀ kil(b)--… …ur · -in kuþ h--l… …u

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

1)Runsten av gråröd granit, 1,8 m h, 0,8x0,25 m vid basen,avsmalnande uppåt. Runhäjd 6-7 cm. Runslingan grund och otydlig.Ristningen, på stenens SV sida lyder: "Björn och Holm- restedenna sten efter Kättilbjörn(?) sin fader. Gud hjälpe själen".Enligt uppgift har runstenen ursprungligen stått i Hamraskog,mer än 3 km SV (bör ha stått i SÖ istället) om Hamra gård, vidden väg som löper söderut från Botkyrka genom Hamra mot Rikstensmarker till Hanninge. Flyttad 1870 till Hamra och rest iträdgården. 2) För runstenens tidigare placering vid Hamra gård,se krysset på flygfotobilden. Se också Raä 360. Enligt uppgiftan O Hermelin skall runstenen ursprungligen ha stått vid någraättehögar. T Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Botkyrka socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Trädgård, gräsmatta

5 m Ö om uppfartsväg (N-S) och 9 m N om väg (Ö-V)

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Botkyrka socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.205813
Longitud: 17.850039
Lämnings-ID: L2017:2699
Riksantikvarieämbetets ID: Botkyrka 158:1
Sveriges runinskrifter: Sö289 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Botkyrka
Socken: Botkyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:2699