Runsten Sö288, L2017:2990, Botkyrka 103:1 i Botkyrka, Stockholm
Foto av Runsten Sö288, L2017:2990
Foto av Runsten Sö288, L2017:2990
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Sibbe och Jorun och Torgunn och Ingegärd, de syskonen lät resa denna sten efter Tjarve(?)/Djärv(?), sin fader, och Gudmod efter sin make. Gud hjälpe hans själ.

Visa originaltolkning och runtext

sibi auk · iurun auk · þurkun · auk inkikirþr · þau : sustkyn ---(u) raisa · stain · þinsa · ibtiʀ · tia faþur sin auk| |kuþ(m)uþ · at bunta sin kuþ hialbi sial hans ·

sibi auk · iurun auk · þurkun · auk inkikirþr · þau : sustkyn ---(u) raisa · stain · þinsa · ibtiʀ · tia faþur sin auk| |kuþ(m)uþ · at bunta sin kuþ hialbi sial hans ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit ca 1,85 m h, 1,65 m b 0,40 m tj vid basen, jämnbred och avrundad upptill. Ristningar på Ö sidan. Slingans bredd 8 cm (Runhöjd) Inskriptionen har följande lydelse "Sibbe och Jorun och Torgunn och Ingegärd de syskonen läto resa denna sten efter Tjarve sin fader och Gudmod efter sin make Gud hjälpe hans själ".

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Botkyrka socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Vägkant

I N knäet mellan ägor och landsväg. 1 m 80cg om vägen (180-380)Skrävsta 8 m 50cg om port i muren runt Hågelbys trädgård

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Botkyrka socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.221862
Longitud: 17.831912
Lämnings-ID: L2017:2990
Riksantikvarieämbetets ID: Botkyrka 103:1
Sveriges runinskrifter: Sö288 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Botkyrka
Socken: Botkyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:2990