Runsten Sö285, L2017:2015, Botkyrka 24:2 i Botkyrka, Stockholm
Foto av Runsten Sö285, L2017:2015
Foto av Runsten Sö285, L2017:2015
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Vigöt och … reste stenen efter …, sina söner

Visa originaltolkning och runtext

× uikautrr · auk · --fun- · risþu · sten · i… … … …ni · sina ·

× uikautrr · auk · --fun- · risþu · sten · i… … … …ni · sina ·

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,38 m l (Ö-V) och 0,75 m br. Ristningen vetter mot S. Runorna är ca 6-8 m h och 0,5-1,0 cm dj, "-una, broder". Imålad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Botkyrka socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack morän-och lermark. Kyrkogård

S om S-sidans yttervägg vid kyrkans SÖ-hörn

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Botkyrka socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.23899
Longitud: 17.818748
Lämnings-ID: L2017:2015
Riksantikvarieämbetets ID: Botkyrka 24:2
Sveriges runinskrifter: Sö285 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Botkyrka kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Granit
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Botkyrka
Socken: Botkyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:2015