Runsten Sö284, L2017:1541, Botkyrka 24:3 i Botkyrka, Stockholm
Foto av Runsten Sö284, L2017:1541
Foto av Runsten Sö284, L2017:1541
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… broder …

Visa originaltolkning och runtext

…(u)na + bruþu : ---…

…(u)na + bruþu : ---…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, rödaktig granit, ca 1 m l och 0,6 m br. Ristningen på utsidan mot N, »Vigöt och ... reste stenen efter ... sina söner.» . Imålad.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Botkyrka socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack morän-och lermark. Kyrkogård
Inmurad i norra ytterväggen.
I N-sidans yttervägg.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Botkyrka socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.239156
Longitud: 17.818611
Lämnings-ID: L2017:1541
Riksantikvarieämbetets ID: Botkyrka 24:3
Sveriges runinskrifter: Sö284 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Botkyrka kyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sandsten
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Botkyrka
Socken: Botkyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1541