Runsten Sö283, L2017:1514, Botkyrka 24:1 i Botkyrka, Stockholm
Foto av Runsten Sö283, L2017:1514
Foto av Runsten Sö283, L2017:1514
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och Tove, de lät resa denna sten efter …

Visa originaltolkning och runtext

… …k tufi : þaiʀ lit:u rais[a : stain : þinsa : ftiʀ : ka-…]

… …k tufi : þaiʀ lit:u rais[a : stain : þinsa : ftiʀ : ka-…]

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, grå granit, 1,3 m h, 0,8 m br (Ö-V) och 0,25 m tj. Ristningen på Ö sidan. Runorna är ca 6-8 m h och 0,5-1,0 m dj, »... och Tove, de läto resa denna sten efter ... »
. Imålad. Under SV hörnet av tornet. Södermanlandsminnen, 1877, 176.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Botkyrka socken i Botkyrka kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Flack morän-och lermark. Kyrkogård

Under tornets SV-hörn.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Botkyrka socken eller Botkyrka kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.239062
Longitud: 17.817954
Lämnings-ID: L2017:1514
Riksantikvarieämbetets ID: Botkyrka 24:1
Sveriges runinskrifter: Sö283 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Botkyrka
Socken: Botkyrka
Riksantikvarieämbetets information: » L2017:1514