Runsten Sö281, L1983:287, Strängnäs 123:1 i Strängnäs, Södermanland
Foto av Runsten Sö281, L1983:287
Foto av Runsten Sö281, L1983:287
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

…-vi(?) lät göra minnesmärket efter …, Ulvs broder. De … österut … med Ingvar i Särkland.

Visa originaltolkning och runtext

…(a)lui : lit · kira : kubl : ifti… … burþur : ulfs · þiʀ · a(u)… … (m)iþ · ikuari : o : sirk·la(t)…

…(a)lui : lit · kira : kubl : ifti… … burþur : ulfs · þiʀ · a(u)… … (m)iþ · ikuari : o : sirk·la(t)…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 381, ljusgrå gnejs, ca 1,02 m l och ca 0,87 m br. Runhöjd 9-10 cm. Runstenen består av mellanstycket vilket är inlagd med den ristade sidan utåt i muren.

...(a)lui : lit * kira : kubl : ifti... ... burþur : ulfs * þiR * a(u)... ... (m)iþ * ikuari : o : sirk*la(t)...
...vé lét gera kuml epti[r] ... bróður Ulfs. Þeir au[str]/au[starla] ... með Ingvari á Serkland[i].
...vi let gærva kumbl æfti[R] ... broður Ulfs. ÞæiR au[str]/au[starla] ... með Ingvari a Særkland[i].

... lät göra minnesmärket efter ... Ulvs broder. De --- österut ... med Ingvar i Särkland.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Strängnäs socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:


Inmurad i västra gaveln.
Ca 9 m S om kyrkans mittaxel och ca 9 m N om SV hörnet å kyrkan är runstenen inmurad i grunden.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter. Om du inte hittar den på angivna koordinater kan du ta hjälp av den här ledtråden:

Avslutande och inledande ... inlagda efter plansch 139.

Vill du se flera runstenar i Strängnäs socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.375549
Longitud: 17.03372
Lämnings-ID: L1983:287
Riksantikvarieämbetets ID: Strängnäs 123:1
Sveriges runinskrifter: Sö281 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Strängnäs domkyrka
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gnejs
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar: Avslutande och inledande ... inlagda efter plansch 139.
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Strängnäs
Socken: Strängnäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:287