Runsten Sö277, L1983:806, Strängnäs 124:1 i Strängnäs, Södermanland
Foto av Runsten Sö277, L1983:806
Foto av Runsten Sö277, L1983:806
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

… och Ingeborg lät resa … blir icke någon av Ingvars män …

Visa originaltolkning och runtext

u--r : auk : inki:burk : (l)itu : ra… … …- : …a at · uerþr · iki : inkuars : ma… …

u--r : auk : inki:burk : (l)itu : ra… … …- : …a at · uerþr · iki : inkuars : ma… …

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten,Sö 277, ljusgrå granit, ca 2 m l och ca 0,7 m br. Runhöjd 5-6cm. Runstenen ligger inmurad i grundmuren i kyrkans S grund. Endast ca 1/4 återstår.


u--r : auk : inki:burk : (l)itu : ra... ... ...- : ...a at * uerþr * iki : inkuars : ma... ...
... ok Ingibjôrg létu re[isa] ... ... ... verðr engi Ingvars ma[nna] ...
... ok Ingiborg letu ræ[isa] ... ... ... verðr ængi Ingvars ma[nna] ...

... Ingeborg läto resa ... blir icke någon av Ingvars män ...

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Strängnäs socken i Strängnäs kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Ca 9 m N om kyrkan mittaxel och ca 5 m S om dess NV hörn i grundmuren.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Strängnäs socken eller Strängnäs kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.375603
Longitud: 17.033725
Lämnings-ID: L1983:806
Riksantikvarieämbetets ID: Strängnäs 124:1
Sveriges runinskrifter: Sö277 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Strängnäs
Socken: Strängnäs
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:806