Runsten Sö27, L1983:4089, Trosa-Vagnhärad 264:1 i Trosa, Södermanland
Foto av Runsten Sö27, L1983:4089
Foto av Runsten Sö27, L1983:4089
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Gunna och Tove och …, sin broder. Gud hjälpe.

Visa originaltolkning

kuna uk · tufi · (u)… … … … … … bruþur · sin · kuþ · hialbi

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, Sö 27, granit, 1,2 m h, 1,1 m br (Ö-V) och 0,2-0,3 m tj. Runhöjd 7-8 cm. Toppartiet är avslaget och saknas. Runstenen är rest på cementgrund.
Texten lyder: Gunna och Tove .... sin broder. Gud hjälpe.
Runstenen har tidigare varit rest på gravhögen Trosa-Vagnhärad 177:3 vid Södra Husby. Den ursprungliga platsen är dock troligen invid den bäck som rinner ned i Trosaån invid högarna.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Trosa-Vagnhärad socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

Gårdsplan.
På Vagnhärads fd kommunalkontors tomt, Länsmansvägen 1.

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Trosa-Vagnhärad socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.945309
Longitud: 17.505566
Lämnings-ID: L1983:4089
Riksantikvarieämbetets ID: Trosa-Vagnhärad 264:1
Sveriges runinskrifter: Sö27 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Sör-Husby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Gråsten
Runristare: Tore 1
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Åverkan
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Trosa
Socken: Trosa-Vagnhärad
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:4089