Runsten Sö25, L1983:3677, Trosa-Vagnhärad 145:1 i Trosa, Södermanland
Foto av Runsten Sö25, L1983:3677
Foto av Runsten Sö25, L1983:3677
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Vigöt och Ingjald och Assur de reste denna sten efter Sven, sin fader.

Visa originaltolkning

· ui·gautra : auk : igialtr : a[uk : usurʀ : þaiʀ : rais… …tae]n : þinsa · a[t] · su[ain · …aþur : sin]

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Beskrivningen är inte kvalitetssäkrad. Information kan saknas, vara felaktig eller inaktuell. Se även Inventeringsbok.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Trosa-Vagnhärad socken i Trosa kommun (Södermanlands län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Trosa-Vagnhärad socken eller Trosa kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 58.928762
Longitud: 17.477833
Lämnings-ID: L1983:3677
Riksantikvarieämbetets ID: Trosa-Vagnhärad 145:1
Sveriges runinskrifter: Sö25 (Södermanlands runinskrifter)
Plats:
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material:
Runristare:
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period:
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Okänd
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Södermanland
Kommun: Trosa
Socken: Trosa-Vagnhärad
Riksantikvarieämbetets information: » L1983:3677