Runsten Sö226, L2015:6152, Sorunda 454:1 i Nynäshamn, Stockholm
Foto av Runsten Sö226, L2015:6152
Foto av Runsten Sö226, L2015:6152
Tolkning av runorna
Lämningens runtext lyder på svenska, enligt tolkning i Samnordisk runtextdatabas:

Björn och Vibjörn och Ravne och Kättilbjörn reste stenen efter Gerbjörn, [sin] fader.

Visa originaltolkning och runtext

+ biairn + auk + uibiarn × auk : hrafni + auk + ketilbiarn + r---(t)(u) × (s)[t]ain : at + kairbirn faþur -…

+ biairn + auk + uibiarn × auk : hrafni + auk + ketilbiarn + r---(t)(u) × (s)[t]ain : at + kairbirn faþur -…

Vill du skriva med runtecken? Hämta Runkartans teckensnitt.

Arkeologisk beskrivning av runstenen
I beskrivningen av runstenen står nedanstående. (Observera att lämnings-beskrivningar ibland kan innehålla information om flera fornlämningar. De brukar då numreras i texten.)

Runsten, gråsten, 1,55 m br, 0,25 m tj vid basen och 0,15 vid toppen, och 1,6 m h. Runhöjd 12 cm. Slingans största bredd är 1,4 m och 1,5 m h. Runstenen står stöttad av mindre stenar. Dess riktning är NV-SÖ och den lutar något åt SV.

Runtext enligt upplysningstavla: "Björn och Vibjörn och Ramne och Kättilbjörn reste stenen efter Gerbjörk sin fader."

Stenen är känd sedan 1600-talet. Tidigare uppteckningar: Nr 2 i tid. inv.

Tycker du förkortningarna är svåra att förstå? Du hittar vanliga arkeologiska förkortningar och deras förklaringar här.
Runstenens geografiska plats
Runstenen finns i Sorunda socken i Nynäshamns kommun (Stockholms län).
Platsen och terrängen omkring lämningen beskrivs i Riksantikvarieämbetets register som:

På låg udde av moränrygg (berg i dagen). Åkermark.

7 m N om landsväg (Ö-V).

Runstenens GPS-position är inte helt exakt. Det kan skilja upp till några tiotal meter.
Vill du se flera runstenar i Sorunda socken eller Nynäshamn kommun? Öppna länkarna.
Samlade faktauppgifter
Uppgift Innehåll
Latitud: 59.084032
Longitud: 17.813474
Lämnings-ID: L2015:6152
Riksantikvarieämbetets ID: Sorunda 454:1
Sveriges runinskrifter: Sö226 (Södermanlands runinskrifter)
Plats: Norra Stutby
Placering: Synlig ovan mark
Föremål: Runsten
Material: Sten
Runristare: Amunde
Runtyp:
Runtypkategori:
Antikvarisk bedömning: Fornlämning
Period: Vikingatid
Datering:
Aktuell status: Bekräftad i fält
Skadestatus: Ej skadad
Anteckningar:
Eventuellt namn:
Län: Stockholm
Kommun: Nynäshamn
Socken: Sorunda
Riksantikvarieämbetets information: » L2015:6152